Bảng giá

Giá vé:

  • từ 8 giờ - 18 giờ : 50.000 đ/người
  • từ 18 giờ -20 giờ : 70.000  đ/người

Bao gồm: thuê súng, quân trang, giáp thân, giáp cổ, mặt nạ, sân và trọng tài.

Giá đạn:

  • 1.500 đ/viên
  • 1.200 đ/viên (HS-SV)

Mua 1 thùng ( 2.000 viên ) giá 2.400.000 đ