Cách bắn trúng mục tiêu

Cầm súng vào sân bắn thì có rất nhiều cách bắn ngoài cái cách tạch tạch...đều đều. Dưới đây là 1 số cách bắn cơ bản được áp dụng nhiều trong paintball:
1. Bắn chậm rãi đều đều: về phía địch để địch không dám ló mặt ra, đồng thời mình cũng tiết kiệm được đạn. 
2. Bắn 1 phát trúng đích: dù thế nào đi nữa thì cũng có lúc địch lộ sơ hở, nắm bắt cơ hội mình ngắm thật kỹ, bắn 1 phát trúng đích. Tại sao phải thực hiện bắn 1 phát trúng đích, vì sau phát súng đó mà địch không dính đạn thì sẽ bịt mất sơ hở không còn cơ hội để ta bắn nữa. Cách này thường áp dụng khi đã áp sát địch. 


3. Bắn ngụy trang: lúc thì bắn nhanh dồn dập, lúc thì bắn chậm rãi rồi đột ngột nhanh rồi lại đột ngột dừng. Địch không bắt qui luật bắn của ta như thế nào nên có lúc sẽ thò đầu ra quan sát. 
Đây là cơ hội tốt để ta dứt điểm. Đối với cách 1 và 3, khi bắn các loạt đạn đầu các bạn phải để ý đường đạn và đích tới của đạn để khi quyết định bắn dứt điểm bạn hướng đạn đi trúng mục tiêu.