Cấu tạo và hoạt động của súng sơn

Súng sơn là thiết bị có nhiệm vụ bắn viên sơn đi với vận tốc lớn. Khẩu súng cơ bản dùng khí nén để gây áp lực đẩy viên sơn đi. Cơ bản súng sơn gồm có 5 phần chính sau:

  1. Thân súng: được cấu tạo chủ yếu bằng kim loại, kết hợp với nhiều tiết nhỏ để tạo ra những nguyên lý hoạt động khác nhau tùy theo từng loại súng.
  2. Phễu chứa: dung tích chứa tùy theo mỗi loại súng khác nhau, có nhiệm vụ chứa viên sơn và tiếp viên sơn vào thân súng.
  3. Bình khí nén: chứa khí nén có thể là carbonic (C02), Nitơ (N2) hoặc không khí, tạo lực nén đẩy viên sơn ra khỏi thân súng.
  4. Ống dẫn khí: dẫn khí nén từ bình dẫn khí vào thân súng.
  5. Cò súng: kích hoạt xả khí nén tạo lực nén đẩy viên sơn ra khỏi thân súng.

Nguyên lý hoạt động của súng sơn

Súng ngắn tự đông

Súng sử dụng khí tự động