Luật chơi trong paintball

Người chơi được chia thành 2 đội, mỗi đội 5 người. Các đội có 1 đội trưởng. Các đội bắn đấu với nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao từ đầu trận đấu. (xem thêm "Các loại nhiệm vụ") Thời gian chơi mỗi trận đấu thông thường diễn ra từ 20 – 90 phút tùy từng loại nhiệm vụ.


Ít nhất có 1 trọng tài được chỉ định trong sân chơi, quyết định của trọng tài luôn là quyết định cuối cùng. Người chơi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi nếu bị bắn trúng và viên đạn sơn vỡ ra dính trên người. Người bị loại lập tức giơ cao súng quá đầu và chạy nhanh về phía các biên của sân đấu để rời khỏi sân. Người chơi cùng đội không được lợi dụng người bị loại để lá chắn và di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn. 

Người bị loại không được tiết lộ mình bị bắn ở đâu, khi đi ra ngoài tuyệt đối im lặng để đảm bảo tính hấp dẫn của trò chơi. Khi người chơi bị bắn trúng nhưng viên đạn sơn không vỡ, người chơi không bị loại. Nhưng nếu người chơi bị bắn trúng như trên mà nghĩ mình bị bắn trúng và tự động loại mình khỏi cuộc chơi, thì người chơi sẽ không được quay lại trò chơi. 

Khi người chơi nghĩ rằng mình đã bắn trúng đối thủ, có thể gọi trọng tài để kiểm tra. Trọng tài tạm thời dừng trận đấu và kiểm tra người bị nghi bắn trúng, khi trọng tài kiểm tra vết sơn, người chơi không được bắn, không được di chuyển khỏi vị trí. Sân chơi sẽ được giới hạn trong vành đai an toàn của hệ thống lưới, bất cứ người chơi nào ra khỏi trận địa của trò chơi được tính như bị loại. Đội chơi sẽ bị xử thua nếu như cố gắng chạy vào trong sân chơi khi chưa nhận được sự đồng ý của trọng tài.