Quy định & luật lệ

12/12/2014 - 18:27

Người dưới 16 tuổi không được phép tham gia trò chơi. Không mặc áo ngắn tay hoặc quần sọt vào sân chơi. Tất cả những người tham gia trò chơi đều phải mặc trang phục bảo hộ trong khu vực sân bắn trong suốt trận đấu. Không được tự ý tháo trang phục bảo vệ khi chưa được phép của trọng tài. Nếu tai nạn xảy ra do người chơi tự ý tháo trang phục bảo vệ thì phải tự chịu trách nhiệm.

Quy định & luật lệ
12/12/2014 - 18:25

Người chơi được chia thành 2 đội, mỗi đội 5 người. Các đội có 1 đội trưởng. Các đội bắn đấu với nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao từ đầu trận đấu. (xem thêm "Các loại nhiệm vụ") Thời gian chơi mỗi trận đấu thông thường diễn ra từ 20 – 90 phút tùy từng loại nhiệm vụ.

Quy định & luật lệ
Subscribe to RSS - Quy định & luật lệ